Artikel

Taxon Expeditie Diemerscheg

Eindrapport

De biodiversiteit van steden is aan het toenemen; maar er wordt onevenredig veel aandacht besteed aan de meer charismatische leden van de stadsnatuur: vogels, zoogdieren, grotere planten, vlinders en bijen. De meer onooglijke stadsflora en -fauna wordt vaak veronachtzaamd, hoewel deze samen het grootste deel van de biodiversiteit voor hun rekening nemen. In een serie inventarisaties van Amsterdamse groengebieden door experts (deels ook samen met buurtbewoners) wordt gepoogd deze meer verborgen diergroepen te ontsluiten, en tegelijkertijd een inventarisatie van (enkele van) deze groepen uit te voeren, waarvan de resultaten ten goede komen aan het ecologische beheer van deze terreinen en ook aan de kennis van de Amsterdamse natuur als geheel. Het hier voor u liggende rapport betreft het vijfde deelproject binnen dit programma, gewijd aan de kleinere diertjes in het Diemerpark, het Flevopark, en de Joodse Begraafplaats Zeeburg; drie groengebieden in Amsterdam-Oost, gezamenlijk het noordelijke deel vormend van de 'Diemerscheg'.

Bron: Schilthuizen, Menno. (2021). Eindrapport Taxon Expeditie Diemerscheg. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Taxonexpeditiediemerscheg.PNG

Media

Documenten