Artikel

Warmtenetwerk van de toekomst; te hoge aanlegkosten verleden tijd?

Bacheloreindproject Thom van den Akerboom, TU Delft

In dit bacheloreindproject is er onderzoek verricht naar de indeling van een 5e generatie warmtenetwerk. De onderzoeksvraag luidde" “Wat is de meest kostenefficiënte configuratie van het warmtenet in het gebied Amstel III, dat alle gebouwen van warmte kan voorzien?" Uit de resultaten blijkt dat de meest kostenefficiënte configuratie van het netwerk aan wordt getroffen bij een zo laag mogelijk aantal verdeelstations, namelijk vijf. Voor meer informatie, zie onderstaand rapport.

Media

Documenten