Artikel

Bescherming van de stad tegen machine-visie

Paper presentatie door onderzoeker: Andrea Mauri

Hoe kunnen we stedelijke ‘smart sensing’ oplossingen zodanig ontwerpen dat het moeilijk wordt deze op een kwaadwillige manier te hergebruiken? In deze paper presentatie wordt een oplossing gepresenteerd. Je moet weten wat de machine niet zou mogen weten.

Steeds vaker worden ‘machine vision-sytems’ ingezet voor smart city toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan radars de drukte op straten meten. Hoewel deze systemen snelle besluitvorming op grote schaal mogelijk maken, kunnen ze gemakkelijk worden hergebruikt voor onverantwoorde toepassingen. En die zijn mogelijk schadelijk voor belanghebbenden.

Deel 1:

Deel 2:

Wegens een technische storing is helaas een gedeelte van de presentatie niet opgenomen.
Voertaal: Engels.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - AI

Icon afbeelding: Flickr - AI trust machine

Media