Artikel

Populisme, democratie en politieke participatie: het perspectief van de burger

Power to the people?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen populistische partijen en democratie. Er is echter relatief weinig bekend over de relatie tussen populistische houding van burgers en democratie. Dit artikel onderzoekt de relatie tussen populistische attitudes, steun voor democratie en politieke participatie (stemmen, protest, steun voor referenda en steun voor deliberatieve vormen van participatie). Met behulp van enquête gegevens uit Nederland laat dit artikel zien dat individuen met een sterkere populistische houding meer voorstander zijn van democratie, minder geneigd zijn om te protesteren, meer voorstander zijn van referenda en meer voorstander zijn van overlegvormen van politieke participatie in vergelijking met individuen met een zwakkere populistische houdingen. De resultaten laten geen verband zien tussen populistische attitudes en stemmen. Deze bevindingen bieden belangrijke inzichten in de relatie tussen populisme, democratie en politieke participatie vanuit het perspectief van een burger.

Andrej Zaslove, Bram Geurkink, Kristof Jacobs & Agnes Akkerman (2021)
Power to the people? Populism, democracy, and political participation: a citizen's perspective, West
European Politics, 44:4, 727-751, DOI: 10.1080/01402382.2020.1776490

 

English summary video:

Bekijk deze video extern op: YouTube

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: populism - pxhere

Media

Animation Sore Loser Animation Sore Loser

Documenten