Collectie (5)

Reinventing the City

Wetenschappelijke Conferentie

Van 16 t/m 18 februari 2022 was de conferentie Reinventing the City, van AMS Institute. In deze collectie is hiervan verslag gedaan.

Tijdens de conferentie ontdekken en bespreken we hoe steden hun systemen kunnen veranderen om leefbaarder en weerbaarder te worden, terwijl ze economische stabiliteit bieden. Dit met meer dan 200 stedelijke innovators, van onderzoekers tot beleidsmakers en van studenten tot partners, in workshops, paper presentaties en panelsessies. Werken aan stedelijke verandering vereist coöperatie op verschillende niveaus van belanghebbenden. Het doel van de conferentie is dan ook om multi-disciplinaire inzichten te delen en elkaar te inspireren om uitvoerbare stappen te zetten richting duurzame stedelijke transformaties.

In deze collectie treft u de verslaglegging van de diverse bijeenkomsten op thema's als stedelijke energie, circulaire economie, voedselsystemen, digitalisering, mobiliteit en stedelijke klimaatadaptatie. Hieraan gerelateerd onderzoek treft u hier. Elke dag van de conferentie startte met een keynote spreker en paneldiscussie. Deze kunt u hier ook terug kijken.

Deze collectie is onderverdeeld naar de drie thema's van de wetenschappelijke conferentie:
Dag 1 Future City: Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?
Dag 2 Integral City: Hoe kunnen wij de stad veranderen?
Dag 3 Reinvented City: Hoe kunnen wij dit bereiken?

Meer informatie

Bezoek de website voor het volledige programma van de conferentie en ontdek meer dan 50 workshops, paperpresentaties en speciale sessies. Klik hier om het 'programma in vogelvlucht' te downloaden.

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: RGER_20170105_Nachtelijk-Amsterdam-lo-res-HD_0024.jpg

Icon afbeelding: AMS_Institute_Reinventing_the_City_Day_1_low_re.original (1).jpg

Sorteren op: