Project

Voortraject project 'ontwerpen van vertrouwen'

Zomer 2021- voorjaar 2022


In de media, in verschillende onderzoeken en debatten en op verschillende plekken in de ambtelijke organisatie van Amsterdam wordt gesproken en nagedacht over een vertrouwenscrisis tussen burgers en de overheid. Sinds corona is het belang van die vertrouwenscrisis nog duidelijker geworden. Corona heeft zaken als kansenongelijkheid versterkt en oorzaken daarvan blootgelegd; er is momentum door corona (bevestigd door o.a. Londen[1]) om ons op vertrouwen te focussen.

Wantrouwen in de overheid is geen onbekend fenomeen. Hoe complex en weerbarstig het ook is, ook als gemeente moeten we iets doen om het wantrouwen in de overheid te keren. Het is ons duidelijk geworden dat de gemeente daarvoor tools nodig heeft die als breekijzer en smeerolie dienen, en helpen te bouwen aan vertrouwen. Vertrouwen is iets dat over de tijd groeit of afneemt: het komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen blijft cruciaal, ook als de coronacrisis is bedwongen.

Op 1 maart 2022 vond de workshop ontwerpen van vertrouwen plaats. Het doel van deze workshop was om aan de hand van de kennis en ervaring van verschillende afdelingen van de gemeente gezamenlijk een praktisch hanteerbaar gereedschap te ontwikkelen op basis van het Yutpa framework.

Naast gemeenteambtenaren die voor hun werk in direct contact staan met Amsterdammers zijn er ook ontwerpers uitgenodigd, zodat zij zich aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk een beeld kunnen vormen het soort gereedschap dat we als gemeente nodig hebben. Collega’s en ontwerpers gingen in 5 themagroepen aan de slag: Armoede, Jeugd, Gezondheid, Gebiedsgericht werken en Handhaving (VTH).

Sorteren op:

Openbaar

  • Openbaar

    Verkenning Versterken van Vertrouwen tussen Gemeente en Amsterdammers

    Ambtelijke verkenning

    Lees meer over