Artikel

Wonen na de verkiezingen

Deze notitie zet de vraag naar woningen, een zeer actueel onderwerp deze verkiezingsperiode, in perspectief: waar bevindt het woningentekort zich precies, en wat voor soort woningen zijn gewenst? Voortbouwend op de eerdere analyse voor de Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s (ALV) geeft deze notitie enkele voorstellen voor oplossingsrichtingen voor het woningbouwprobleem die bij de formatie een rol zouden kunnen spelen.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - wonen

Media

Documenten