Artikel

Grote opgaven in een beperkte ruimte (PBL)

Ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendige leefomgeving

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Amsterdam

Media

Documenten