Collectie (2)

BiodiverCITY

In een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Naturalis, NIOO-KNAW, Inside Outside en Artis is BiodiverCITY tot stand gekomen. In het boek staat het belang van een vitaal bodemleven centraal en hoe wij zonder bodem niet kunnen leven. Het bodemleven met een netwerk van plantenwortels, schimmels en 100 miljoen soorten micro-organismen zorgen voor een gezonde en leefbare omgeving. Toch gaan we onzorgvuldig om met de bodem en zorgt de groeiende verstedelijking voor veel bodemstress. BiodiverCITY geeft maatregelen en uitwerkingen die leiden naar een vitaal bodemleven.

Met de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte neemt de Gemeente Amsterdam deel aan de Guest Cities Exhibition at SBAU2021. Van de 5 Crossroads windrose die worden gepresenteerd, draagt Amsterdam bij aan Crossroad 1 over Urbanism in het thema van "Above/Below". BiodiverCITY is een doorontwikkeling van de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - banner

Icon afbeelding: BiodiverCITY cover onder het maaiveld

Sorteren op: