Collectie (8)

Groene en gezonde stad - Green Light District

De ambities van de Gemeente Amsterdam

Voor het stadsleven is groen essentieel. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Groen zorgt ervoor dat Amsterdam een fijne plek blijft voor mensen en dieren. Dat komt vooral door het effect dat het heeft op onze gezondheid, het sociale welzijn, de klimaatadaptatie en de natuur. In de visie van Amsterdam werken we aan de verbinding en de verbetering van het groen in de stad, met als doel een sterke groene structuur. Door het verbinden van groene gebieden ontstaan meer mogelijkheden voor dieren en voor planten om te leven en voor mensen om daarvan te genieten. Geleidelijk ontstaat zo in de publieke en in de private buitenruimte een samenhangend groen netwerk waarin en waarlangs je kunt bewegen en waarin je elkaar kunt ontmoeten. Die groene structuur realiseren we door waardevol groen te behouden, groen toe te voegen waar dat kan en groen zo aan te leggen dat het meer waarde heeft voor mensen en dieren. 

De projecten van Green Light District

Green Light District levert een bijdrage aan deze ambities door de stoepen en daken in de historische binnenstad van Amsterdam te vergroenen. Hieronder vindt u een paar voorbeelden, meer groene projecten van Green Light District vindt u op de site (klik op 'meer informatie' voor de link). 

Meer informatie

Link naar de groenvisie 2050: Een leefbare stad voor mens en dier

Link naar groene projecten van Green Light District

Afbeelding credits

Header afbeelding: Carly Wollaert - Daktuin

Icon afbeelding: Carly Wollaert - Daktuin

Sorteren op: