Artikel

Vacature: bureauredacteur openresearch

De redacteur openresearch.amsterdam houdt zich bezig met de ontwikkeling, verdere innovatie en coördinatie van het digitale platform openresearch.amsterdam. Dit digitale platform is een samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen in Amsterdam en is onderdeel van de duurzame kennisinfrastructuur van de Metropool Regio Amsterdam. Hier wordt informatie over onderzoek en innovatie van de gemeentelijke organisaties, partners en kennisinstellingen getoond zodat onderzoekers (ambtenaren, wetenschappers en anderen) elkaar kunnen vinden en kunnen voortbouwen op onderzoek dat door anderen is gedaan. Openresearch platform is onderdeel van de duurzame kennisinfrastructuur tussen kennis instellingen en de stad.

De volledige vacature is hier te vinden

De redacteur openresearch.amsterdam redigeert, initieert en begeleidt het ontsluiten van onderzoek in en voor en met Amsterdam via het platform openresearch.amsterdam. Je voert overleg met onderzoekers, andere redacteuren, informatiemanagers, gebruikers, kennisinstellingen en draagt zorg voor de afstemming en coördinatie. Je draagt samen met de openresearch redactie verantwoordelijkheid voor dat het digitale platform voldoet aan de gezamenlijk geformuleerde eisen over actualiteit, wetenschappelijke waarde, bruikbaarheid, e.d. Je initieert en coördineert alle noodzakelijke processen om te komen tot een goed functionerend openresearch.amsterdam.

Voor meer informatie kunt u de redactie mailen: openresearch@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: editor hiring - old mate media