Artikel

EU Research & Innovation for and with Cities (complete PDF)

Het rapport 'EU Research & Innovation for and with Cities' geeft een overzicht van de belangrijkste EU-acties voor onderzoek en innovatie (O&I) voor en met steden om hen te helpen hun transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit te versnellen. Deze acties, samen met stedelijk gerelateerd beleid in de diensten van de Europese Commissie, dragen bij tot de uitvoering van doelstellingen van internationale kaders (zoals de COP21 Overeenkomst van Parijs, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 (SDG's), de nieuwe stedelijke agenda van de VN Habitat III) waarop steden, zich hebben toegewijd en die zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Het rapport brengt stadsgerelateerde acties, initiatieven, platforms en netwerken in kaart die worden gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-kaderprogramma, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun impact op stedelijke omgevingen en hun bijdrage aan het bevorderen van stedelijk beleid. Het brengt ook nieuwe prioriteiten van het stadsbeleid en toekomstige trends in het kader van Horizon Europa in kaart. Het biedt met name een kwantitatieve EU-kennisbasis over innovatief stedelijk beleid en planning, voor besluitvormers, stadsplanners en praktijkmensen, waardoor de interface tussen wetenschap en beleid en de particuliere sector wordt versterkt. Het toont ook het belang aan van steden als knooppunten van wereldwijde netwerken van vaardigheden, kennis en kapitaal en de toegevoegde waarde van connectiviteit en samenwerkingsnetwerken in alle soorten steden en regio's, als centraal punt voor innovatie.

Het rapport toont een groot aantal projecten die innovatieve oplossingen en best practices voor duurzame stedelijke ontwikkeling naar voren brengen. Deze projecten bevorderen een geïntegreerde stadsplanningsbenadering van klimaatmitigatie en -adaptatie, gezondheid en welzijn, en sociale inclusie. De projecten ontwikkelden en testten ook mensgerichte technologieën, financieringsmechanismen en instrumenten voor participatief bestuur, en praktijken van sociale innovatie, waardoor de stand van zaken op het gebied van burgerbetrokkenheid en maatschappelijke acceptatie van technologieën werd verbeterd.

Bron: Directorate-General for Research and Innovation (European Commission). 2021. EU research & innovation for and with cities. DOI: 10.2777/934525

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flag of Europe.png

Icon afbeelding: Flickr - EU flag

Media

Documenten