Artikel

Jaarverslag A'damse statushouders+inburgering 2020/effect Corona

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

De Gemeente Amsterdam is in juli 2016 gestart met de Amsterdamse aanpak statushouders. Amsterdam begeleidt statushouders binnen de aanpak intensief en persoonlijk naar werk, opleiding of participatie, parallel aan het inburgeringstraject. In 2020 zijn we net als voorgaande jaren uitgegaan van één aanpak: begeleiding naar werk, opleiding, participatie én inburgering. Inburgering is op dit moment nog geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met ingang van de nieuwe Wet inburgering in 2022 wordt deze integrale aanpak geformaliseerd.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september en 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: WPI/Statushouders, Marije Schoonen (m.schoonen@amsterdam.nl),WPI/Statushouders, Niels Tubbing (n.tubbing@amsterdam.nl)

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten