Artikel

Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie

Hoofdstuk 3. Maatregelen en uitwerkingen

In dit hoofdstuk zijn principes uitgewerkt in verschillende maatregelen en uitwerkingen per schaalniveau. Hieruit kan je op basis van de analyse en de ambitie de best passende oplossingen voor jouw project halen. De maatregelen en uitwerkingen worden hieronder veelal getoond in de vorm van principedoorsnedes op een schaal van 1:100. Waar een andere schaal is gebruikt, wordt dat aangegeven met een voetnoot. Veel van de uitwerkingen zijn bewezen technieken, die gebruik maken van goed verkrijgbare producten. Maar enkele uitwerkingen moeten nog als experimenteel worden beschouwd en die worden hier vooral ter inspiratie getoond.

Media

Documenten