Artikel

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Zes geselecteerde ontwerpteams na open oproep

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerden begin oktober 2019 een open oproep voor een bijdrage aan het publiek parallelprogramma van het Nederlands Paviljoen. Dit programma vindt zowel voor, tijdens als na La Biennale plaats in Venetië of elders. Inzenders werden uitgenodigd in te spelen op het thema van het Nederlands paviljoen 'multispecies urbanism'. Zes ontwerpteams werden geselecteerd. Tijdens de opening op 20 mei zullen de drie projecten van Studio Wild, Failed Architecture en Studio Lada Hršak te zien zijn in een videoportret.

Context
Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bundelen hun krachten om de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia optimaal te benutten als internationaal podium voor actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken en deze als katalysator op te vatten voor een doorlopend gesprek over de betekenis van architectuur voor onze manier van samenleven. Doel is om een grote veelzijdigheid aan stemmen uit het Nederlandse ontwerpveld te vertegenwoordigen in Venetië.

Selectie publiek parallelprogramma Nederlands paviljoen:

Failed Architecture met Stories on Earth. Stories on Earth is een poging om met storytelling en design een kritisch model te ontwikkelen waarmee het huidige narratief over de relatie tussen mens en natuur uitgedaagd kan worden.
Bureau LADA met Fisheye. Fisheye - Return of the Eel is een speculatief onderzoeksproject naar biodiversiteit in het water als model voor een 'water related society' waarin de mens een secundaire rol speelt.
Studio Wild met The Forbidden Garden of Europe. The Forbidden Garden of Europe onderzoekt in hoeverre ruimtelijke en sociale factoren invloed hebben op inclusieve manieren van samenleven.

Hoofdlocaties La Biennale Architettura 2020 – How will we live together?
Naast de gezamenlijke oproep schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een open oproep uit voor projecten op de hoofdlocaties van La Biennale Architettura 2020 met betrekking tot het overkoepelende thema 'How will we live together?' Hashim Sarkis zet de grote sociaal-maatschappelijke vragen van dit moment centraal aan de hand van vijf speerpunten: 'individuals', 'new households', 'emerging communities', 'across borders' en 'one planet'. Hij nodigde zes partijen met een Nederlandse achtergrond uit om te exposeren in een van de hoofdlocaties. Hiervan zijn drie ontwerpteams geselecteerd binnen de open oproep.

Selectie ontwikkelbudget hoofdlocaties:

Studio L A met City of Ceramics. City of Ceramics is een installatie die bestaat uit de kaart van Venetië op een vloer van zeer fragiele terrazzo-tegels. Met iedere stap komen er scheuren in de kaart, totdat deze aan het einde van de biënnale aan gruzelementen ligt en de bezoeker laat reflecteren op de eigen aanwezigheid in de stad.
FAST, Foundation for Achieving Seamless Territory met Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and other Sediments. Border Ecologies and the Gaza Strip. Dit project onderzoekt de problematiek in de Gazastrook vanuit een ecologisch perspectief. In een installatie bestaande uit een lange dinertafel met verschillende objecten, worden de uitkomsten naar de relatie tussen ecologie, cultuur en politiek in Gaza gepresenteerd.
Alessandra Covini en Giovanni Bellotti met Variations on a Birdcage. Variations on a Birdcage is een onderzoek naar objecten die zorgen voor een directe ontmoeting tussen mens en dier. Dit resulteert in een speelse installatie waarop mensen en vogels invloed kunnen uitoefenen door te spelen, transformeren, cultiveren en te voeden.

 

Bron: stimuleringsfonds.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Richard Niessen - Who is We?

Icon afbeelding: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.jpg