Artikel

‘Bean me up’ Protein transition in Noord Holland - Fertify

Presentatie van Joris Roskam

Fertify is een onderzoeksinstituut, en zij doen praktisch onderzoek voor de agrarische sector.
In de overgang naar meer lokale producten en de overgang van meer dierlijke naar meer plantaardige eiwitten kan de veldboon een oplossing zijn. Gewasrotatie kan ruimte geven om deze veldbonen te gaan produceren.
Op dit moment roteren boeren in de gewassen die zij kweken op een bepaalde plek. Dit doen zij om ziekten en plagen tegen te gaan. Dat betekent dat zij intensieve gewassen, zoals aardappel en suikerbieten kweken maar ook afwisselen met extensieve gewassen, zoals granen en peulvruchten. Nadeel van de extensieve gewassen is dat zij de boer vaak niks opleveren.
De veldboon zou een oplossing kunnen bieden, doordat hier mogelijk meer waarde inzit dan bijvoorbeeld granen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Bron: commons.wikimedia.org

Media

Documenten