Artikel

SARS-CoV-2 testgedrag en vaccinatiebereidheid onder zes etnische groepen in Amsterdam

Tijdig testen, mits gevolgd door isolatie en quarantaine van de casus en nauwe contacten, en vaccinatie (mogelijk) zijn de twee belangrijkste middelen om verspreiding van SARS-CoV-2 te stoppen. Het is echter denkbaar dat we momenteel niet iedereen testen die we zouden moeten testen, en dat niet iedereen die risico loopt op een infectie daadwerkelijk gevaccineerd zal worden. Wat betreft testen zou dit kunnen komen doordat een positieve testuitslag voor een individu ongewenste gevolgen kan hebben zoals isolatie, quarantaine, niet naar werk kunnen, stigma en schaamte, of omdat het huidige testaanbod niet toegankelijk genoeg is. Daarnaast kan het zo zijn dat de informatievoorziening en communicatie t.a.v. van testen en vaccinatie niet optimaal zijn. Verder kunnen er twijfels en vragen zijn over het nut en de bijwerkingen van een vaccin, waardoor mensen minder bereid zijn om zich te laten vaccineren. Inzicht krijgen in wie wel en wie niet bereikt worden door het huidige testaanbod en de huidige vaccinatiestrategie, en de determinanten, motieven en barrières daarvan is cruciaal om de doelmatigheid van deze interventies te verhogen, b.v. door de dienstverlening eromheen te verbeteren.

Dit onderzoek wil inzicht krijgen in SARS-CoV-2 testgedrag en vaccinatiebereidheid en de determinanten, motieven en barrières daarvan onder inwoners van Amsterdam met en zonder migratieachtergrond. Enerzijds zal er een kwantitatieve analyse gedaan naar verschillende COVID-19-gerelateerde uitkomsten onder deelnemers van de HELIUS cohort studie, zoals SARS-CoV-2 testen en vaccinaties in de GGD teststraten en notificatie van positieve coronagevallen door zowel GGD'en als elders. Anderzijds zal aanvullend kwalitatief onderzoek worden gedaan in de vorm van focusgroepen met verschillende etnische groepen om de motieven en barrières om wel of niet te testen en vaccineren in kaart brengen.
Deelnemers aan de HELIUS studie hebben expliciet toestemming gegeven voor het koppelen van onderzoeksgegevens met gegevens uit gezondheidsregistraties.

Looptijd: 1-3-21 - 1-2-2022

Alle rechten voorbehouden