Collectie (6)

Visie en achtergrond

Openresearch wil een onmisbaar handvat zijn voor iedereen die in de Metropoolregio Amsterdam een onderzoek gaat doen of op zoek is naar kennis voor en over beleid en uitvoering. Openresearch is onderdeel van de duurzame kennisinfrastructuur van Amsterdam, waarin een gestructureerde verbinding tussen onderzoek en maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen in de stad dagelijks wordt vormgegeven. Door onderzoek en kennis te delen, verbanden zichtbaar te maken en samen te werken ontstaan de inspiratie en creativiteit die onmisbaar zijn om de maatschappelijk en ecologische opgaven waar Amsterdam voor staat aan te gaan.

Openresearch wordt gefaciliteerd door de Gemeente Amsterdam, maar door het samenwerkingsconvenant City Deal Kennis Maken breed gedragen door de Amsterdamse kennis- en overheidsinstellingen. De redactie van openresearch streeft ernaar dat het onderzoek dat op openresearch wordt gepubliceerd representatief is voor het onderzoek in Amsterdam en omstreken.

Hieronder vindt u de vier functies van openresearch, namelijk samenwerking en synergie, openheid en transparantie, een collectief geheugen, en een gereedschapskist, nader toegelicht. Ook vindt u collecties over de structuur en filosofie van het platform, de ontstaansgeschiedenis en verschillende video-opnames waarin de redactie van openresearch over het platform vertelt.


Meer informatie

Achtergrond: 

Openresearch.amsterdam gaat uit van: een brede definitie van onderzoek, een inzichtelijk onderzoeksproces, toegankelijkheid, geven en delen, open waar mogelijk, en eigenaarschap. Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten.

Toelichting:

  • Brede definitie van onderzoek: Openresearch.amsterdam bevat wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en ontwerpend onderzoek over Amsterdam en de metropoolregio. Onderzoek doen is antwoord zoeken op een vraag; in een gestructureerd proces nieuwe kennis creëren. Opzoeken en uitzoeken kunnen onderdeel zijn van onderzoek doen.
  • Inzichtelijk onderzoekproces: Naast onderzoeksresultaten wordt - in de ruimte voor deelnemers aan openresearch - het onderzoeksproces gedocumenteerd, met onderzoeksvoorstellen, filmpjes, schetsen en tussentijdse producten.
  • Toegankelijk: Het platform is voor ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers in de Metropoolregio Amsterdam. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. 
  • Geven en delen: mensen delen hun onderzoeksmateriaal, zodat anderen het kunnen gebruiken.
  • Open waar mogelijk: er staat openbare informatie op openresearch.amsterdam. Informatie staat in persoonlijke ruimtes (wachtwoord beschermd), in de ruimte voor alle deelnemers aan openresearch (wachtwoord beschermd) en op internet (voor iedereen openbaar).
  • Eigenaarschap en bronvermelding: Mensen zijn eigenaar van hun eigen pagina’s op het platform, en daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Bronnen staan vermeld.
  • Gesprek over waarheid: Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten. Resultaten van onderzoek worden op zo'n manier geformuleerd, dat mensen het ermee oneens kunnen zijn.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: