Artikel

De veranderende beleving van de Amsterdamse bezoekerseconomie: Implicaties voor samenwerking

In deze bijeenkomst bespreken we de uitkomsten van een (deel)onderzoek naar de veranderende beleving van de bezoekerseconomie in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis. Veel van jullie hebben aan dit deelonderzoek meegewerkt. Hierbij zijn onder andere de implicaties voor prioriteiten en samenwerking binnen het partnernetwerk onderzocht.

In deze bijeenkomst delen we de bevindingen van dit deelonderzoek, in het licht van courante beleidsthema’s en diverse partneractiviteiten. Vervolgens gaan we aan de slag met een recente voorbeeldcasus uit de praktijk van Amsterdam City. Zo identificeren we implicaties voor verbeterde samenwerking tussen bewoners, ondernemers, bezoekers en bestuurders. Hiermee zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van een praktijkinstrumentarium dat als handreiking dient voor het besturen van stedelijke winkelgebieden als gemeenschappelijke bron.


Deze partnerbijeenkomst zal digitaal plaatsvinden via MS Teams. Na aanmelding ontvang je de link en voorafgaand aan de bijeenkomst een korte samenvatting van de onderzoeksbevindingen zodat we actief met elkaar aan de slag kunnen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Veranderende beleving

Icon afbeelding: Veranderende beleving