Artikel

Werken aan opgaven in de wijk

Gebiedsgerichte organisatiemodellen in vier gemeenten

Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven? Platform31 onderzocht de werkwijze in vier gemeenten en bundelde de voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen in de publicatie ‘Werken aan opgaven in de wijk’.

Doelstelling van deze verkenning is het bieden van inzicht in hoe gemeenten vorm en inhoud geven aan gebiedsgerichte werkwijzen en organisatiemodellen, zodat andere gemeenten kunnen leren van het denk- en experimenteerwerk dat elders reeds is gedaan.

Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Mirjam Fokkema en Emre Can

Bron: platform31.nl

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten