Artikel

Onderzoek Participatie Amsterdammers met bijstand

Aan de hand van de staat van de stadenquete (herfst 2020) wordt een beeld geschetst van de sociaal-economische positie en participatie op tal van terreinen van Amsterdammers met bijstand. Amsterdamse bijstandsgerechtigden zijn hiervoor oversampled in de enquete.

Alle rechten voorbehouden