Collectie

Wat hebben wij nodig?

Hoe ziet Amsterdam er over 30 jaar uit? En hoe zorgen we ervoor dat de toekomst van de stad in samenspraak met bewoners vorm krijgt?

In deze collectie vind je verschillende onderdelen die laten zien hoe Amsterdam antwoorden probeert te vinden op deze vragen. Klik op 'meer informatie' voor een beschrijving van de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Deze collectie bevat de volgende onderdelen:

 • Wat hebben wij nodig? Verhalen en publicatie:
  Hierin vind je de publicatie 'Wat hebben wij nodig?', die voortkomt uit de ruim 150 verhalen die zijn verzameld met de vraag 'Wat heb jij nodig in toekomst van Amsterdam?'. Naast de publicatie kun je hier ook alle verzamelde verhalen per stadsdeel bekijken.

  Met deze opgehaalde verhalen inspireert 'Wat hebben wij nodig' bij het tot stand komen van de ontwerp-Omgevingsvisie.

 • Ambtenaren over risico nemen in innovatie (video sessie):
  Van het bouwen van 'donutcoalities' tot adviesraden voor migranten; gemeentesecretaris Peter Teesink spreekt samen met andere belangrijke gemeentelijke vernieuwers over methodologieën die van dromen werkelijkheid kunnen maken (Creative Bureaucracy Festival).

 • De toekomst ligt ter visie:
  In deze collectie vind je zowel de gehele pdf van de ontwerp-Omgevingsvisie als de verschillende delen binnen dit document. Met de Omgevingsvisie stelt de gemeente vast wat voor een stad Amsterdam in 2050 wil zijn en hoe er samengewerkt moet worden om dit te bereiken. Het ontwerp ligt de aankomende weken ter visie (tot 4 maart)Daarnaast vind je in deze collectie ook de Omgevingseffectrapportage en de openresearch Omgevingsvisie collectie van projectteam Omgevingsvisie, die de context schetsen bij de Omgevingsvisie in wording.

  Verschillende citaten uit de opgehaalde verhalen in 'Wat hebben wij nodig?' zijn opgenomen in de visie in wording. 

 • Democratisering & Gebiedsgericht werken:
  Democratisering is een van de sleutelwoorden in het coalitieakkoord. De gemeente wil onder andere meer zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners en een betere verbinding tussen bewoners en gemeente. Daarnaast wordt in het coalitieakkoord buurt- wijk- en gebiedsgericht werken genoemd als cruciaal voor een stad met de omvang van Amsterdam. Maar wat is gebiedsgericht werken precies? In deze collectie vind je zowel relevante publicaties omtrent democratisering in Amsterdam als relevante Amsterdamse en landelijke publicaties die zich richten op gebiedsgericht werken en verschillende vormen van wijkaanpak.

 • Evaluatie bestuurlijk stelsel:
  Deze collectie laat zien hoe gemeente Amsterdam samen met Amsterdammers reflecteert op het nieuw vormgegeven bestuurlijk stelsel.    

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren WHWN - Hugo Herrera Tobon

Icon afbeelding: Wat hebben wij nodig?