Artikel

Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040

Gemeenteraad 16 december 2020

De Gemeentelijke Visie Haven benoemt en beschrijft vijf publieke belangen die voor de gemeente leidend zijn in haar keuzes en samenwerking met het Havenbedrijf van Amsterdam. Ze zijn bedoeld om zowel intern binnen de gemeente, als extern duidelijkheid te scheppen over de gemeentelijke ambities en opgaven en zijn daarmee richtinggevend voor het Havenbedrijf. We zullen ‘dichter op de haven kruipen’, via onze formele rollen en in onderlinge samenwerkingsverbanden. Dat doen we zonder dat we de licence to operate aantasten of op de stoel van het Havenbedrijf gaan zitten. We hebben gezien dat het opstellen van deze Visie er al toe geleid heeft dat de kennis­uitwisseling tussen stad en haven enorm is toegenomen evenals het onderlinge begrip. In dat opzicht zijn stad en haven ook in overdrachtelijke zin naar elkaar toegegroeid.

Behandeld in Gemeenteraad 16 december 2020 en Commissie Financien en Economische Zaken 10 december 2020

Behandelend ambtenaar:

Annelies Soede (EZ), a.soede@amsterdam.nl

Hans van Wijk (EZ), h.van.wijk@amsterdam.nl

Saskia Hoogstraten (R&D), s.hoogstraten@amsterdam.nl

Merijn Vroonhof (R&D), m.vroonhof@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad 16 december 2020 klik hier

 

Economische Zaken en Ruimte en Duurzaamheid

GVH@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: havenstad_photos_v2_x2.jpg

Media

Documenten