Artikel

Vluchtelingenmonitor 2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 januari 2021

De instroom van vluchtelingen is na een piek in 2015 en 2016 weer gestabiliseerd en ook het aantal nareizigers neemt af. Toch blijft de gemeente voor een grote uitdaging staan om de vluchtelingen die naar Amsterdam komen zo snel mogelijk te laten integreren en participeren. De ‘Amsterdamse Aanpak Statushouders’is daartoe ontwikkeld. Sinds 2016 is OIS intensief bezig het beleid te voorzien van informatie en onderzoek over de groep asielzoekers en statushouders in Amsterdam. Een van deze producten is de vluchtelingenmonitor. De ‘Vluchtelingenmonitor 2020’ is de vijfde monitor op rijen beschrijft de situatie van begin 2020, effecten van de corona-crisis zijn hierin dus nog niet zichtbaar. Voor een aantal gegevens zijn de gegevens nog niet beschikbaar voor deze peildatum, dan wordt juli 2019als peildatum gehanteerd. De vluchtelingenmonitor gaat elke keer in op de situatie van Amsterdamse statushouders ophet terrein van demografie, werk en inkomen, onderwijs en het draagvlak voor de opvang van vluchtelingenin de stad. In deze editie van de vluchtelingenmonitor zijn er drie groepen statushouders uitgelicht: kinderen en jongeren; Eritrese statushouders en vrouwen. Daarnaast wordt er op een aantal thema’seen vergelijking gemaakt met statushouders in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven (G5).

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 januari 2021 en 2 december 2020

Behandelend ambtenaar: Bonnie van Oosterwijk, b.van.oosterwijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

OIS in opdracht van WPI

Link OIS

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 19406.jpg

Media

Documenten