Artikel

Stad zoekt toga

Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten

Deze verkennende studie gaat over de rol die universiteiten en hogescholen kunnen spelen als structurele kennispartners van gemeenten. Met deze studie willen we bijdragen aan het versterken van de kennispositie van gemeenten. Dat is nodig, omdat gemeenten dankzij decentralisatie van rijksbeleid steeds meer beleidstaken hebben gekregen. Gemeenten hebben bijvoorbeeld nieuwe verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De voor 2021 geplande invoering van de Omgevingswet zal voor een verdere uitbreiding en verandering van taken voor gemeenten zorgen. Ook in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen spelen gemeenten een cruciale rol. Nederland wil bijvoorbeeld in 2050 aardgasvrij zijn. Om dat doel te realiseren hebben gemeenten de regie gekregen om de gebouwde omgeving wijkgericht en planmatig te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

Rathenau Instituut (2020). Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten. Den Haag (auteurs: Jansen, J., S.Y. Tjong Tjin Tai, J. van den Broek & J. Deuten).

Aanvullende informatie

Media

Documenten