Artikel

Onderzoeksrapport: Welbegrepen Eigenbelang: Samen naar een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse consumptieruimten

Nieuw onderzoeksrapport en aanbevelingen van Hogeschool van Amsterdam

Disbalansen in Amsterdamse winkelgebieden doen zich voor op veel verschillende manieren, zoals overtoerisme, eenzijdig winkelaanbod, teruglopende bezoekersaantallen, onevenwichtig gebruik van de openbare orde, en meer. Tegelijkertijd kenmerken winkelgebieden zich door gelijktijdig gebruik van gedeelde bronnen door uiteenlopende belanghebbenden: ondernemers, bewoners, bezoekers en bestuurders. Hoe kunnen deze belanghebbenden samenwerken om disbalansen te herstellen door effectiever gezamenlijk bestuur en zodoende een leefbaarder ondernemers- en woonklimaat realiseren? Hieronder kun je het rapport downloaden.

Deze vraag ligt ten grondslag aan het vierjarige (RAAK-PRO) onderzoeksproject Toekomstbestendig Evenwicht, met als doel te identificeren hoe er betere vormen van gezamenlijk bestuur ontwikkeld kunnen worden voor stedelijke winkelgebieden of 'consumptieruimten'. Het perspectief van stedelijke consumptieruimten als urban commons is hierbij een belangrijke leidraad. Het onderzoek, geleid door de Hogeschool van Amsterdam, ontwikkelt samen met een groot partnernetwerk een vernieuwd handelingsrepertoire voor de praktijk te komen, en nieuwe wetenschappelijkeinzichten over de onderzochte en ontwikkelde processen. 

 

De resultaten van de eerste twee jaar zijn gebundeld in dit aantrekkelijk vormgegeven rapport. Het rapport biedt een historische analyse van consumptieruimten in Amsterdam en een theoretische verkenning van urban commons, gevolgd door vijf observaties, geillustreerd aan de hand van drie casussen van winkelgebieden; daaraan is toegevoegd een vierde casus van een buurtinitiatief dat een urban commoning proces heeft doorlopen en nuttige lessen oplevert. Het geheel leidt tot twee concluderende thema’s: 1) bestuurlijke innovatie richting een hybride democratie en 2) een gastvrijheidsbenadering op consumptiegebieden, gericht op beter begrip van toeristificering.

De aanleiding van het onderzoeksproject - drukte in de stad - is met de coronapandemie flink veranderd. De zoektocht naar een toekomstbestendig evenwicht voor grootstedelijke consumptieruimten blijft echter actueel – al komen andere dimensies van evenwicht aan het licht dan waar we het aanvankelijk over hadden. Samen met onze partners streven we ernaar te ontdekken wat voor vormen van samenwerking tussen bewoners, bezoekers, ondernemers en bestuurders we kunnen ontwikkelen in het licht van deze nieuwe werkelijkheid, met daarmee nieuwe kansen voor een duurzame en inclusieve stad.

Dit rapport is op 12 november aangeboden aan het partnernetwerk en het kwaliteitsteam van het project. Download het rapport hierboven of mail ons (mailto: n.j.schmitz@hva.nl) je postadres om een hard copy te ontvangen. Voor meer informatie zie de projectportal of mail de projectleider Julie Ferguson (mailto: j.e.ferguson@hva.nl).  

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Welbegrepen Eigenbelang

Media

Documenten