Artikel

Circular experience tours

Dit idee is van belang voor dit aandachtsgebied.

Dit idee is uitgewerkt en wordt door middel van tekst en beeld inhoudelijk gepresenteerd. Hiervoor zijn randvoorwaarden vastgesteld. De randvoorwaarden zijn opgesteld als een drietrap:
- Waarde van het idee: Waarom is het onderwerp van belang voor De Bretten?
- Locatie: Wat zijn aandachtspunten voor de plaatsing of vormgeving van het idee in de fysieke ruimte?
- Context: Van welke andere ideeën of plannen in de omgeving is de uitwerking afhankelijk? Verder worden vervolgstappen omschreven richting de realisatie van het idee.

Media

Documenten