Artikel

Aandachtsgebied Dijklint

Het aandachtsgebied begint op de linkerpagina met een kort overzicht van welke ideeën daar samenkomen. Dan volgt een korte sociaalruimtelijke gebiedsanalyse. Daarna worden de grootste kansen voor het aandachtsgebied benoemd. De rechterpagina toont steeds drie bouwstenen, uiteengezet in tekst en beeld. Ze vertellen iets over welke ingrepen op welke manier gedaan moeten worden om De Bretten toekomstbestendig te maken. 

Media

Documenten