Artikel

MSc Thesis UvA - Een groene geschiedenis: Een onderzoek naar het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam en haar uitwerking van groen op Slotermeer en Buitenveldert.

Door Caecile Schalker

Amsterdam barst anno 2018 uit haar voegen door onder andere toenemend toerisme, stijgende huizenprijzen en congestie. Al eerder in 1934, tijdens het Interbellum, had Amsterdam ook te maken met een grote groei van de stad. Cornelis van Eesteren bood het Algemeen UItbreidingsplan (het AUP) als oplossing. De tuinsteden van Ebenezer Howard en het thema van het NIeuwe Bouwen: licht, lucht ruimte komen in dit plan terug. Groen werd voor het eerst complementair geacht aan andere functies zoals wonen en werken. Het eerste uitgewerkte deelplan is Slotermeer (onderdeel van de Westelijke Tuinsteden). Dit deel was bedoeld voor nieuwe woningen voor de arbeiders met gezinswoningen. Ondanks dat het plan van Slotermeer in 1939 werd vastgesteld, konden de eerste bewoners pas na WOII, in 1952, hier wonen. Zeven jaar later werd het plan voor Buitenveldert geïmplementeerd. Buitenveldert is het laatste uitgewerkte deelplan van het AUP en wordt ook wel het 'chique zusje' van de Westelijke Tuinsteden genoemd, waaronder Slotermeer. Dit onderzoek vergelijkt deze twee deel plannen uit 1952 en 1959 met de huidige groene situatie in beiden wijken. Kaarten, afbeeldingen en figuren zijn gebruikt voor het weergeven van de groensituaties. Ook is eigen observatie in de wijken gebruikt om tot een conclusie te komen. Er is vastgesteld welke delen van het groen nog over zijn, zijn verdwenen of zelfs nooit zijn gerealiseerd. Daarna wordt Slotermeer en Buitenveldert met elkaar vergeleken. Het blijkt dat verschillende factoren, zoals bevolkingssamenstelling en bouwperiode (die tot andere behoeftes leiden) een impact hebben op de groene ruimte. Ook blijkt verandering in ruimtebehoefte een overkoepelende rol te spelen in hoe groen wordt onderhouden en gepresenteerd in de ruimte.

Naam student: Caecile Schalker

Module: Masterscriptie

Opleiding: Master Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

Faculteit: Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsinstelling: Universiteit van Amsterdam

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Amsterdam Sights - Buitenveldert