Artikel

MSc Thesis UvA - Bewonersinitiatief inclusief: De ontwikkelingen van bewonersinitiatieven in de gemeente Amsterdam om dichter bij de inclusieve samenleving te komen

Door Niels Park

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Amsterdam probeert om meer bewoners te betrekken bij bewonersinitiatieven om dichter bij het streven van een inclusieve samenleving te komen. Het huidige beleid wordt vergeleken met het beleid van ruim tien jaar geleden dat in het teken stond van de Vogelaarwijken. Bewonersinitiatieven worden door bewoners zelf genomen om positieve veranderingen te laten plaatsvinden in de buurt of wijk. Het interessante aspect aan bewonersinitiatieven is dat deze vaak vanuit de samenleving ontstaan, maar wel in aanraking komen met de lokale overheid. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vergelijkende casestudie waarbij de stadsdelen Nieuw-West en Oost met elkaar zijn vergeleken, omdat beide stadsdelen op veel aspecten van elkaar verschillen. Bestaande theorieën die betrekking hebben op de 'actieve burgers', de ontwikkeling van lokaal beleid en de daarbij behorende opkomst van bewonersinitiatieven en de rol van de professionals kunnen worden toegepast op de data die zijn verzameld. Dit onderzoek is voornamelijk gericht op de rol van lokale professionals, front-line workers. Door middel van twaalf interviews met professionals zijn verschillende belangrijke bevindingen geconstateerd. Hierbij gaat het om historische ontwikkelingen, de rol van de centrale gemeente en verschillende opvattingen over diversiteit. Daarnaast worden verschillende opvattingen over de inclusieve samenleving beschreven. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de rol van professionals cruciaal is om dichter bij een inclusieve samenleving te komen en het is van belang dat de verschillende afdelingen van de centrale overheid een gezamenlijk beleid opstellen om het voor bewoners gemakkelijker te maken om een bewonersinitiatief te nemen.

Naam: Niels Park
Studentnummer: 12776424
Master: Political Science - Public Policy & Governance
Afstudeerproject: Who Cares? The Politics of Welfare State Decline

Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten