Collectie (6)

Aandachtsgebieden LaBGreen De Bretten

De zes aandachtsgebieden uitgelicht

In het ontwikkelboek zijn er zes aandachtsgebieden voor een toekomstbestendige Bretten uitgelicht. In deze collectie worden de aandachtsgebieden één voor één gepresenteerd samen met de samenhangende ideeën.

Op deze plekken versterken de ideeën elkaar en door ze op elkaar af te stemmen ontstaat een raamwerk voor een toekomstbestendige Bretten. De zes aandachtsgebieden zijn:
Het laatste huis, GO Bretten, Dijklint, Groene Knoop, Poort Oer-IJ en Één Bretten.

Meer informatie

In deze collectie vindt u de zes aandachtsgebieden. Elk aandachtsgebied begint op de
linkerpagina met een kort overzicht van welke ideeën daar samenkomen. Dan volgt een korte sociaalruimtelijke gebiedsanalyse. Daarna worden de grootste kansen voor het aandachtsgebied benoemd. De rechterpagina toont steeds drie bouwstenen, uiteengezet in tekst en beeld. Ze vertellen iets over welke ingrepen op welke manier gedaan moeten worden om De Bretten toekomstbestendig te maken. Per aandachtsgebied kunt u de ideeën zien die bij dat gebied gebundeld zijn.

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Plattegrond met mensen_Edwin van Eis

Sorteren op: