Artikel

Boek Landschapspark De Bretten

In deel I van het boek wordt de context van De Bretten geschetst.

In deel II wordt de ontwikkeling van de Brettenzone uiteengezet. De geschiedenis van De Bretten komt aan bod en de ontwikkelingen van het gebied tot 2014 worden omschreven.

In deel III zijn er op basis van de analyse, aanbevelingen geformuleerd om een nieuw perspectief voor de toekomst van de Brettenzone te schetsen.

Media

Documenten