Collectie (8)

Monitor Ouderenhuisvesting 2020

Factsheets Ouderenhuisvesting 2020

Het programma ouderenhuisvesting heeft een gebruiksvriendelijke monitor nodig die beter inzicht geeft in de voortgang van de gezamenlijke aanpak. Deze vormt de basis van de jaarlijkse voortgangsrapportage aan de gemeenteraad. Met behulp van een eigen monitor stelt het programma ouderenhuisvesting jaarlijkse voortgangsrapportages op voor de gemeenteraad (programmaplan ouderenhuisvesting 2019-2022). De monitor ouderenhuisvesting levert ook informatie ter advisering, het maken van strategische keuzes en het bepalen van inzet van het uitvoeringsplan ouderenhuisvesting.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: icoon

Sorteren op: