Artikel

Werkboek- Flora & Fauna

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die zich richten op flora en fauna in de openbare ruimte en bij aangrenzende bebouwing. De maatregelen betreffen onder andere het versterken van de groenstructuur, het verbeteren van de bomenstructuur, oeverzones van wateren, het creëren van passages en corridors voor fauna en demogelijkheden voor vestiging van flora en fauna aan gevels en op daken.

In grote steden spelen wegen en spoorlijnen verrassend vaak een rol in het diep doordringen van ecologische kwaliteiten van buiten naar binnen (zoals in het Natuurnetwerk Nederland). Verschillende maatregelen en uitwerkingen hebben dan ook betrekking op het versterken van ecologische verbindingen. Daarnaast zijn er tal van maatregelen om de soms beperkte biodiversiteit in de stad te verhogen met bomenrijen, oevers en taluds, groenstroken en wadi’s. Ook zijn er maatregelen voor begroeiing op bebouwing grenzend aan de openbare ruimte, zoals daken en gevels. De bebouwing wordt in de nieuwe werkmethode opgevat als een verlengstuk van de openbare ruimte en wordt gezien als een berglandschap waarbij rekening moet worden gehouden met het beklimmen ervan.

Inhoudsopgave

Netwerk / NE

    F-NE1 Natuurvriendelijke waterberging

    F-NE2 Faunapassage

    F-NE3 Corridor kleine organismen

    F-NE4 Natuuroever

Gebouw / GB

    F-GB1 Groene wand

    F-GB2 Verblijfs- en nestmogelijkheden

    F-GB3 Natuurvriendelijk dak

Natuurinclusief ontwerpen/ Flora & Fauna (in de bijlage)

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: boek2_banners24.jpg

Media

Documenten