Artikel

Derde Vluchtelingen Monitor juni 2017 OIS

Commissie Jeugd en Cultuur 5 oktober 2017

Bijgaand wordt u de 3e vluchtelingenmonitor aangeboden; de editie voorjaar 2017. Deze vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Deze monitor biedt een breder inzicht in de participatie en integratie van statushouders die sinds 2001 naar Nederland zijn gekomen en in Amsterdam wonen. Deze 3e Vluchtelingenmonitor bevat een uitbreiding aan informatie op de onderwerpen maatschappelijke participatie en gezondheid en is er in deze monitor extra aandacht voor de positie van de vrouwelijke statushouder.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 5 oktober 2017 en 14 september 2017

Behandelend ambtenaar: Sophia Dijkgraaf - s.dijkgraaf@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: OIS - Idske de Kong, Wijnand van den Boom, Laura de Graaff Joeke Kuyvenhoven

Aanvullende informatie

Media

Documenten