Artikel

Inklinking veen in Waterland

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 13 september 2017

In motie 844 ( Bosman en Groen, inklinking veen Waterland) wordt gevraagd om een onderzoek naar de staat van de bodem van Landelijk Noord/ Waterland Oost en daarbij in kaart te brengen hoe snel de bodem inklinkt, wat hiervan de oorzaken zijn en wat de effecten zijn. De antwoorden die in deze notitie worden gegeven komen voort uit een desktopstudie. Binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam bevindt zich het veenweidegebied van Waterland Oost. De gemeente stelt zich ten doel om het landschap duurzaam te behouden en hanteert als strategie ‘de benodigde schaalvergroting en verbreding van de landbouw te begeleiden op zodanig wijze dat de Waterlandse boeren hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen, terwijl de natuurwaarden en recreatieve waarden erop vooruit gaan’. (Toetskader stadsrandpolder 2012, gemeente Amsterdam)

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 13 september 2017

Behandelend ambtenaar: e.buijs; e.buijs@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - Waterland

Media

Documenten