Artikel

Amsterdam Impact Actieprogramma Sociaal Ondernemen 2015-2018

Commissie Werk en Economie 13 september 2017

Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad het Actieprogramma Sociaal Ondernemen 2015-2018 vastgesteld. Het Actieprogramma is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel van Marijke Shahsavari-Jansen ‘Ruim baan voor Sociale Ondernemingen’.1 Het doel van dit programma is een groei van sociaal ondernemerschap in Amsterdam en om Amsterdam verder te ontwikkelen als dé plek voor sociaal ondernemen. Met het Actieprogramma erkent en waardeert het College de maatschappelijke betekenis en rol van sociale ondernemingen en van de andere spelers in het ecosysteem die vanuit hun functie en rol bijdragen aan meer impact.

1. Initiatiefvoorstel ‘Ruim baan voor Sociale Ondernemingen’ van mw. Shahsavari-Jansen, waarmee de gemeenteraad op 11 maart 2015 heeft ingestemd. 2. ‘Scaling the Impact of the Social Enterprise sector’, McKinsey & company, oktober 2016.

Behandeld in Commissie Commissie Werk en Economie  13 september 2017 en 19 juli 2017

Behandelend ambtenaar: rve economie, Ellen Oetelmans, e.oetelmans@amsterdam.nl

Fransje Tiggeloven, f.tiggeloven@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Amsterdam volgt de definitie van een sociale onderneming zoals die is geformuleerd door de Europese Commissie en de aanvulling van de SER daarop.

Een sociale onderneming:

  1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact voorop;
  2. Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming, die een dienst of product levert;
  3. Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies;
  4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd: - winst mag, maar de financiële doelen staan ten diensten van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk.
  • bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.
  • fair naar iedereen.
  • bewust van haar ecologische voetafdruk.
  • is transparant.

Aanvullende informatie

Media

Documenten