Artikel

Beleidskader verlichting

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 1 juni 2017

Amsterdam is een populaire stad met grote aantrekkingskracht. De groei van Amsterdam doet de stad bruisen, het brengt welvaart en kansen. Een goede, veilige en mooie openbare ruimte stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten, er te spelen, te sporten en er geld te verdienen. Daarom moeten we continu blijven nadenken over de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte. En hoe we water, groen, straten en pleinen laten aansluiten bij de verwachtingen van bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook verlichting draagt bij aan de leefbaarheid in de stad. Want de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en sfeer in de openbare ruimte zijn gebaat bij goede verlichting. Als gemeente is het onze taak om te zorgen dat verlichting in de stad goed functioneert en er verzorgd uitziet tegen een verantwoorde prijs. Maar ook dat we vanuit het oogpunt van duurzaamheid zorgen dat verlichting niet onnodig brandt als dat niet nodig is. Het wordt in de komende jaren mogelijk om met gebruik van nieuwe technieken en innovatieve pilots veel beter in te spelen op wat de omgeving nodig heeft op dat moment. Bij lastige kruisingen en gevaarlijke verkeerssituaties wordt door maatwerk de verkeersveiligheid voor alle gebruikers geborgd. In natuurgebieden en parken kunnen we het licht minimaal laten branden, wat goed is voor flora en fauna, terwijl we tijdens grote evenementen het licht optimaal kunnen laten branden. Licht kan ook bijdragen aan een betere sfeer en een veiliger gevoel. Dat is bijvoorbeeld op het Rembrandtplein gebeurd. Door middle van multifunctioneel gebruik van de lantaarnpalen, is het mogelijk de verlichting in het geval van een calamiteit tijdelijk te intensiveren. Op die manier kunnen politie en handhavers veel sneller ingrijpen, mensen sneller begeleiden en beter hun werk doen.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 1 juni 2017

Behandelend ambtenaar:

Hans Akkerman, h.akkerman@amsterdam.nl, An-Jes Oudshoorn, a.oudshoorn@amsterdam.nl

Voor meer informative klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten