Artikel

Democratie ligt op straat

Dilemma’s en kansen in de interactie tussen overheid en burger

De participatiesamenleving brengt bestuurders, beleidsmakers, welzijnsprofessionals en burgers veelvuldig met elkaar in contact. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor lokale besluitvorming is geen gemakkelijke opgave. Vaak ontstaan er
conflicten tussen partijen met tegengestelde behoeften en belangen. Burgers zetten zich af tegen beslissingen of organiseren protest. Op zulke momenten komt niet alleen de participatiesamenleving onder druk te staan, maar ook de kwaliteit van
de democratie. De democratische waarde van contentieuze interacties wordt echter over het hoofd gezien. Hoe kunnen publieke professionals omgaan met de dilemma’s en kansen die ontstaan in interacties die onverwachts plaatsvinden op
het niveau van de straat?

Om die vraag te beantwoorden pas ik de agonistische benadering van democratie toe op het handelingsrepertoire van publieke professionals die te maken krijgen met conflict. Een dramaturgische analyse van een contentieuze interactie geeft inzicht in hoe we contentieus burgerschap kunnen herkennen en erkennen.

Verloo, N. (2019). Democratie ligt op straat: Dilemma’s en kansen in de interactie tussen overheid en burger. Bestuurskunde28(4), 65-75.
DOI: 
https://doi.org/10.5553/Bk/092733872019029004007

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikipedia Commons

Icon afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten