Artikel

'Who is We?' - Het Nederlandse Paviljoen

Tekst uit het persbericht van Het Nieuwe Instituut

Who is We? is de titel van de officiële Nederlandse bijdrage aan de 17e Architectuurbiennale van Venetië.

Who is We? bevraagt structuren en narratieven die onze steden domineren en voorziet deze van een alternatief dat Anders is: vrouwelijk, van kleur, queer en multispecies. Het Nieuwe Instituut, de commissioner van het Nederlandse paviljoen, geeft gehoor aan de oproep van hoofdcurator Hashim Sarkis om een ‘nieuw ruimtelijk contract’ te ontwikkelen voor ‘de manier waarop wij samenleven’, door eerst de vraag te stellen: 'Who is We?'.

Gezien de huidige ecologische en maatschappelijke urgenties, vraagt een dergelijk contract om een gelijkwaardige vertegenwoordiging en betrokkenheid van een meervoudigheid van mensen én het meer-dan-menselijke, zoals de bodem, dieren, planten en kunstmatige cognitieve systemen. De genoemde urgenties zijn echter niet alleen van nu. Al tientallen jaren ontwikkelen architecten, kunstenaars, onderzoekers, ecologen, schrijvers, politici en buurtwerkers wereldwijd kennis over o.m. gemeenschappen, emancipatie, bodemontwikkeling en ecosystemen. Deze kennis is voor een begrip van de hedendaagse pluriforme samenleving en ecologie cruciaal, maar is nauwelijks zichtbaar in het ontwerp van steden omdat de formele architectuurcanon deze niet herkent, erkent of waardeert.

Who is We? is enerzijds een poging om deze kennis zichtbaar te maken en biedt anderzijds een alternatieve taal om over ‘we’ te spreken aan de hand van verschillende praktijken. Twee van die praktijken vormen het vertrekpunt: van architect/onderzoeker Afaina de Jong en van kunstenaar/onderzoeker Debra Solomon, rond respectievelijk Multiplicity of Other en Multispecies Urbanism.

Who is We? is een krachtig pleidooi tegen monocultuur en homogeniteit: meervoudigheid en wederkerig- heid zijn cruciaal voor de interacties die een samenleving en ecosysteem levend houden. Op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut heeft Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam, een parallel publiek onderzoeksprogramma ontwikkeld, getiteld Values for Survival.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Richard Niessen / Studio Moniker

Icon afbeelding: Richard Niessen - Studio Moniker