Artikel

Uitvoeringsplan Weerbare Mensen, Weerbare Wijken

Commissie Algemene Zaken 18 juni 2020

In het najaar presenteerde het college het programmaplan Weerbare Mensen, Weerbare Wijken. Dit meerjarige programma is gericht op het verminderen van de sociale ontwrichting door drugshandel van buurten en (kwetsbare jonge) mensen en op het weerbaarder maken van wijken en jongeren tegen de aantrekkingskracht van drugs. Dit programma vormt samen met de het programma De Weerbare Stad, het versterkingsplan van het RIEC Amsterdam Amstelland (met als doel het tegengaan van ondermijning door drugshandel), het programma Positief Perspectief, de inzet op schoolveiligheid en het Gezondheidspreventief Drugsbeleid een stevige en veelomvattende aanpak. Alle activiteiten in het plan kunnen alleen gedaan worden door intensieve samenwerking met vele partners. De maatregelen zijn owel repressief als preventief en beslaan het sociale, het fysieke, het zorg- en het veiligheidsdomein en volgen allemaal een ander ritme. Sommige kunnen direct starten of zijn al bezig, andere hebben meer tijd nodig. Sommige starten met een kleinere focus, andere beslaan direct een grotere groep of een groter gebied. Wat alle maatregelen gemeen hebben is dat ze mensen stimuleren om andere keuzes te maken, of om zich te mobiliseren zodat de wal het schip kan keren.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 18 juni en 28 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Actiecentrum Veiligheid en Zorg / Directie Openbare Orde & Veiligheid,

Carolien Köppen, c.koppen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: NVWA - Mensen bij festivalkraam

Media

Documenten