Artikel

Jaarrapportage Taal 2019

Gemeenteraad 9 september 2020

Onze stad is een verbonden stad. Er is vrijwel geen andere wereldstad waarin mensen met zoveel verschillende achtergronden met elkaar samenleven. Amsterdam wil een stad zijn waarin burgers elkaar kunnen vinden en waar zij verbinding met elkaar leggen. Daartoe moet men elkaar begrijpen. Dat is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen spreekt, begrijpt, leest of schrijft de Nederlandse taal voldoende om verbinding te kunnen maken en in de samenleving mee te kunnen doen. In een rechtvaardige stad zou iedereen gelijke kansen moeten hebben. Het creëren van deze kansen begint bij de basis, met taal en reken- en digitale vaardigheden.
Voor u ligt de Jaarrapportage Taal voor volwassenen 2019. In deze rapportage wordt u geïnformeerd over de resultaten van professionele taaltrajecten, het aanbod Taal en Ouderbetrokkenheid, het Amsterdamse Taalakkoord en andere educatieve activiteiten. De resultaten komen deels nog voort uit het beleidskader Taal om te leren, Amsterdams taalbeleid 2016-2018’. Dit beleidskader voor de uitvoering van het volwassenenonderwijs in Amsterdam is in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze rapportage gaat daarom voor een deel over het taalaanbod uit de vorige bestuursperiode.

Behandeld in Gemeenteraad 9 september 2020, Commissie Werk en Inkomen 17 juni en 27 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Ans Roest, a.roest@amsterdam.nl

Voor mneer informatie klik hier

 

Bron: Impact taaltrajcten :Artéduc, Vught

Aanvullende informatie

Media

Documenten