Artikel

Jaarverslag 2019 Amsterdamse aanpak statushouders en inburgering

Commissie Werk en Inkomen 17 juni 2020


De gemeente Amsterdam is in juli 2016 gestart met de Amsterdamse aanpak statushouders. In de aanpak begeleidt Amsterdam statushouders intensief naar werk, opleiding en participatie. Vanaf het begin van de aanpak loopt deze begeleiding parallel aan de inburgering, conform de aanbeveling van de WRR. De Amsterdamse aanpak statushouders wordt gekenmerkt door vier kernwaarden: Snelle start: statushouders worden al zo vroeg mogelijk begeleid, waar mogelijk al in het azc. Maatwerk: de ambities, talenten, beperkingen, behoeften en zorgen van statushouders worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt statushouders maatwerk aangeboden. Duaal: toeleiding naar werk, ondernemerschap, opleiding of participatie loopt parallel aan de inburgering en wordt met de nieuwe wet inburgering een integraal traject. Intensief: statushouders worden intensief door klantmanagers en jobhunters begeleid met behulp van diverse instrumenten. Amsterdam boekt met de aanpak statushouders positieve resultaten. Het huidige college zet de aanpak daarom voort en borgt deze in de organisatie.

Behandeld in Commissie Werk en Inkomen 17 juni en 27 mei 2020

 

Behandelend ambtenaar:

Marije Schoonen, m.schoonen@amsterdam.nl, Dorien Vogelsang, d.vogelsang@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay-balance jaarverslag statistieken

Media

Documenten