Artikel

Openresearch.amsterdam: de ontwikkeling van het digitale platform voor kennisdeling

Op 21 april 2020 gaat het digitale platform openresearch.amsterdam open na een ontwikkeling van 2,5 jaar. In dit platform werken onderzoekers van de stad Amsterdam en onderzoekers in universiteiten en hogescholen van Amsterdam samen aan/in/voor en met de stad. Via het platform kunnen onderzoekers elkaar vinden terwijl ze aan een onderzoek werken en elkaars werk versterken vanuit verschillende perspectieven. In de stad zijn opgaven integraal en interdisciplinair. Energietransitie bijvoorbeeld gaat over infrastructuur, over ICT, over gedragsverandering, over cultuur, over mobiliteit, gezondheid en meer. Het platform maakt het mogelijk om eigen onderzoek te publiceren en dan te zien wie nog meer bezig is met datzelfde onderwerp vanuit een ander perspectief. openresearch.amsterdam heeft de ambitie om als platform voor onderzoek en innovatie over, met, door en voor Amsterdam en Regio, synergie te creëren tussen onderzoek in de universiteit, de hogescholen en de stad. Het Chief Science Office van Amsterdam heeft dit platform ontwikkeld en voert regie over het beheer ervan.

Auteurs: Caroline Nevejan, Ida de Freitas, Elisabeth IJmker, Thijs van Schijndel, Carrie Leermakers, Bernadette Hillege

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner.png

Icon afbeelding: ORP1.jpg

Media

Documenten