Artikel

Multispecies Urbanism: inleiding

door Debra Solomon

Multispecies Urbanism (MU) staat voor een rechtvaardige stedenbouw – van beleidsvorming en ontwerp tot stedelijke ontwikkeling en uitvoering – die gebaseerd is op wederkerige relaties tussen mensen en ‘meer-dan-menselijke’ wezens. MU heroriënteert stedenbouwkundige processen op de strategieën van niet-menselijke wezens om te overleven ondanks de door mensen gemaakte crises van klimaatverandering, grondstoffentekorten en het tekortschieten democratische systemen. Crises, zoals de huidige Covid-19 pandemie, worden verergerd door slechte gezondheidsomstandigheden, die aanzienlijk verbeterd kunnen worden als de principes van MU toegepast zouden worden in de ontwikkeling van onze steden. MU beschrijft de methodes, waarden en domeinen waardoor niet-menselijke wezens een stem krijgen en mensen deelnemers worden in ‘multispecies’ gemeenschappen, oftewel beter leren samenleven met planten en dieren, insecten en bacteriën, fungi en overige organismen. Opschaling van deze nieuwe manier van stedenbouw en ontwerp van de openbare ruimte heeft nog niet plaatsgevonden.

Auteur:

Debra Solomon

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner.png

Icon afbeelding: introduction_solomon.png

Media

Documenten