Artikel

Chapter 3: Multiplicity of Other

Door de manier waarop mensen met ‘anders zijn’ omgaan, wordt verschil bijna onbewust onzichtbaar gemaakt, zeker wanneer van machtongelijkheid sprake is. Vanuit verschillende per­spectieven wordt belicht hoe vanuit ‘verschil’ een kritisch en op emancipatie gericht paradigma voor ontwerp, onderzoek en beleid kan ontstaan dat energie, overvloed en succes genereert.

Afaina de Jong introduceert Multiplicity of Other als een nieuwe ontwerp strategie die het dominante architectuurparadigma uitdaagt. Met haar Spaces of Other creëert zij vrije ruimtes waarin meer di­verse en niet gehoorde stemmen klinken waardoor andere toekomstbeelden ontstaan. Azza Karam vraagt aandacht voor de relatie tussen macht en verbeelding en argumenteert dat waarden­ en religie­gedreven politiek kan leiden tot neokoloni­ale verhoudingen en zelfs barbarij. Zij roept op om terug te keren naar de bescheidenheid, medemen­selijkheid en respect voor al het leven op aarde, waartoe religies aansporen. Mounir Samuel geeft een persoonlijk ‘spoken word’ over leven en over­ leven op de grens van het oordeel in deze tijd en raakt de lezer in het hart. De beschrijving van de succesvolle Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht laat zien hoe met een systeembenadering in het onderzoek naar kinderen met obesitas, diversiteit tot uitgangspunt heeft gemaakt. Het collectief Failed Architecture wil nieuwe verhalen ontwikkelen en richt zich in haar kritiek op alles wat er ge­beurt nadat een gebouw af is. Tot slot houdt Halleh Ghorashi een vlammend betoog voor geëngageer­de wetenschap waarin nieuwe methodologieën stem kunnen geven aan hen die structureel niet worden gehoord.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner Cahier 1

Icon afbeelding: Space of Other

Media

Documenten