Artikel

Katern 2: Multispecies Urbanism

Nu de tekenen toenemen dat de aarde uitgeput raakt en het klimaat verandert, wordt de relatie tussen mens en omgeving getart. Ongekende vormen van zorg en beheer zijn noodzakelijk nu duidelijk is geworden dat onverwachte dreiging in korte tijd kan ontstaan. Klimaat adaptieve concepten voor stadsplanning en beheer zijn in ontwikkeling.

Debra Solomon introduceert Multispecies Urbanism als een gedachtegoed waarin zorg voor natuur en ecologie in de stad tot prioriteit wordt gemaakt. Mensen staan niet op zichzelf maar maken deel uit van de multispecies en bevinden zich in een wederkerige relatie met het stadlandschap. Als voorbeeld wordt het Voedselbos Amsterdam Zuidoost beschreven waar een diverse lokale gemeenschap een ecologische zone van 55 hectare ontwerpt die klimaatbestendig is en biodiversiteit verhoogt. Data, betoogt Annemarie van Wezel, bieden nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van de stadsecologie. Studio Wild focust op verboden planten en argumenteert dat geopolitieke verhoudingen dit fenomeen diepgaand beïnvloeden. Arjan van Timmeren stelt vast dat naast onkunde ook onwil de reden is dat de combinatie van technologie, netwerk- en milieu denken niet heeft geleid tot duurzame steden. Hij pleit voor hormesis, voor het genereren van een constante staat van beperkte spanning waardoor de veerkracht van een stad kan worden vergroot. Maria Kaika laat zien hoe de manier van reageren op ‘falen’ bepalend is voor de toekomst die we laten ontstaan en een betere definitie van ‘smart city’ kan inspireren. Tot slot beschrijft kunstenaar Lada Hrask het onderzoeksproject Fish Eye, waarin zij van micro tot macro niveau de wateren rond Venetië bestudeert en oproept tot reflectie en bescheidenheid.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner Cahier 1

Icon afbeelding: Soil Portraits

Media

Documenten