Artikel

Wilde bijen in Tuinen van West Inventarisatie en beheeradviezen

Wilde bijen staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Dit komt omdat ze cruciaal zijn voor het voortbestaan van bijzondere bloemsoorten en alle daarmee samenhangende leven (oftewel biodiversiteit). Ook zijn wij voor ons voedsel in belangrijke mate afhankelijk van bijen (direct danwel indirect). Hierbij gaat het zeker niet uitsluitend om honingbijen, maar juist ook om diverse van de 360 wilde bijensoorten die in Nederland zijn waargenomen. Dit rapport biedt naast de soorteninventarisatie vooral aandacht voor algemene en locatie-specifieke beheeradviezen. Dus: Welke bijen vliegen er in de Tuinen van West? En wat kunnen we -onder andere middels beheer- doen om ze te helpen?

In het gebied zijn drie voor Amsterdam nieuwe bijensoorten gevonden. Het rapport geeft concrete beheeradviezen gegeven er worden twee locaties aangewezen die uitermate geschikt zijn om de kansen te vergroten voor de bodemnestelende bijensoorten.

Tekst: Arie Koster en Anneke Teepe
Foto’s: Anneke Teepe

Uitgevoerd in opdracht van Flower Power @ Tuinen Van West

Mogelijk gemaakt door: Ondernemersvereniging Tuinen van West, Freelodge Village en Agenda Groen van Gemeente Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: WUR - bijen