Artikel

Bijen in elf Amsterdamse stadsparken

De Gemeente Amsterdam heeft EIS Kenniscentrum Insecten verzocht om in 2019 de bijenfauna te inventariseren in de volgende elf stadsparken: Bilderdijkpark, Erasmuspark, Gaasperpark, Martin Luther Kingpark, Nelson Mandelapark, Noordelijke Oeverlanden, Noorderpark, Oosterpark, Rembrandtpark, Sloterpark en Somerlust.

In totaal zijn in alle parken samen 72 soorten bijen gevonden. Per park loopt het aantal soorten sterk uiteen, waarbij de kleinste parken de laagste aantallen opleveren en de grootste parken de hoogste. Er zijn vier bijensoorten gevonden die op de Rode Lijst staan, alle vier in de categorie 'Kwetsbaar'.

Tekst
Menno Reemer, Martijn Kos, Tjomme Fernhout, Linde Slikboer

Productie
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Contactpersoon opdrachtgever
Geert Timmermans, Florinda Nieuwenhuis

Contactpersoon EIS
Menno Reemer

Foto’s voorpagina
Hoofdfoto: onderzoekslocatie Visserspad 1 (foto Martijn Kos)
Inzet: vrouwtje ereprijszandbij Andrena labiata (foto Menno Reemer)

Foto achterkant

Vrouwtje grote wolbij Anthidium manicatum (foto Menno Reemer)

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - bijen