Artikel

Pilot Bodycams 2016-2017 Eenheid Amsterdam

Commissie AZ 23 maart 2017

De huidige samenleving kenmerkt zich door een vergaande digitalisering. Het gebruik van foto- en videobeelden is daarin niet meer weg te denken. Het vastleggen, opslaan en het overal kunnen tonen van beelden is voor iedereen mogelijk geworden. Als daarbij ook geluid wordt vastgelegd zegt dit vaak meer dan 1000 woorden. Het gegeven dat omstanders effect hebben op ons gedrag is al langer bekend. Thomas Jefferson gaf ooit het advies om bij alles wat men doet te handelen alsof de hele wereld er getuige van is. Psychologen hebben dat gegeven later bevestigd door in een wetenschappelijk experiment te laten zien dat iets eenvoudigs als een poster met een paar starende ogen er al toe leidt dat mensen zich in die omgeving beter gaan gedragen en dat het zelfs het aantal misdrijven kan verminderen. In deze nota wordt het besluit tot het gebruik van bodycams als aanvullend veiligheidsmiddel voor uitvoerend politiewerk nader omschreven. Het vormt zo de basis voor een pilot binnen de Eenheid Amsterdam met bodycams, gefinancierd uit een lokaal (maatwerk) budget. Deze pilot zal in het eerste kwartaal 2017 in werking treden. Er wordt in deze nota nader ingegaan op de aanleiding en uitgangspunten die tot de besluitvorming hebben geleid. Daarnaast wordt ingegaan op het juridisch- en inzetkader alsmede beheer- en gebruik aspecten van bodycams. Met deze nota beoogt de Eenheidsleiding van Amsterdam een brede instemming met dit besluit. Het advies van Jefferson blijkt namelijk actueler dan ooit! De bodycam als oog(getuige) voor veiliger politiewerk op straat.

Behandeld in Commissie AZ 23 maart 2017

Behandelend ambtenaar: T. Bibbe, t.bibbe@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten